by Chris Lin

渼生堂中醫診所院長

黃胤誠

中醫師

專長

內兒科/婦科與不孕調理
健康減重/韓式美顏針
針刀療法
皮膚疾患/落髮
失眠/自律神經失調

學經歷

長庚中醫西醫 雙學位
前台北市立聯合醫院 中醫部醫師
前林口長庚醫院 中醫部醫師
中華民國中醫皮膚科 專科醫師
台灣針刀醫學會 專科訓練
中華民國肥胖研究協會 會員
​台灣中醫家醫科醫學會 會員